PLEMENNÍ HŘEBCI NA STANICI LUČINA

INSEMINACE ČERSTVÝM SPERMATEM

2990 ORIMOCO

2991 SCORBIX

3002 DELOX

PLEMENNÍ HŘEBCI VE SPORTU

Působící v plemenitbě pouze omezené období, o aktuální možnosti využití těchto hřebců dopředu informujeme.

2729 CORTYDOR

3003 QUADIS II

3001 DADI-CELLIS

2663 CORCENTO

2359 STATIS CONTI

INSEMINACE MRAŽENÝM SPERMATEM

5181 QUAID FRH

STERLING TOP