Ceník a podmínky plemenitby 2024  

Ceník pro PK ČT, PK CS i PK HANN:

HŘEBEC OPRÁVNĚNÍ PRO PK ČT OPRÁVNĚNÍ PRO PK CS OPRÁVNĚNÍ PRO PK HANN FORMA PŘIPOUŠTĚNÍ Základní popl. včetně první ID (včetně DPH) Doplatek za březí klisnu (včetně DPH)
Corcento
ANO
ANO
ANO
čerstvé sperma
3.630,--
12.100,--
Cortydor
ANO
ANO
ANO
čerstvé sperma
3.630,-
12.100,-
Delox
ANO
--
ANO
čerstvé sperma
3.630,--
12.100,--
Orimoco
ANO
ANO
ANO
čerstvé sperma
3.630,-
12.100,-
Quadis II
ANO
--
ANO
čerstvé sperma
3.630,-
12.100,-
Scorbix
ANO
ANO
ANO
čerstvé sperma
3.630,-
12.100,-
Statis Conti
ANO
ANO
ANO
čerstvé sperma
3.630,--
12.100,--
Veeling
--
ANO
--
čerstvé sperma
3.630,-
7.260,-
Zenegro
ANO
ANO
ANO
čerstvé sperma
3.630,--
12.100,--

Ceny doplatků za březost /v tabulce/ se týkají pouze klisen, které splňují níže uvedené podmínky:

– klisna inseminovaná v rámci PK CS musí být zapsaná v PK CS: klisna, která je zapsána v PK ČT, Vám bude zapsána do PK CS pouze písemnou přihláškou  /není nutné ji nechat zapsat inspektorem, na požádání Vám přepis Vaší klisny zajistíme!!!/
– nesmí být v tomto roce zapouštěná přirozenou plemenitbou před nebo v průběhu inseminace

– klisna inseminovaná v rámci PK ČT,  musí být zapsaná v PK ČT a nesmí být v tomto roce zapouštěná přirozenou plemenitbou

– klisna inseminovaná v rámci PK HANN,  musí být zapsaná v PK HANN a nesmí být v tomto roce zapouštěná přirozenou plemenitbou

 

Manipulační poplatek za zaslání druhé a každé další  ID je 600,– včetně DPH.

 

SLEVY pro klisny zapouštěné v rámci PK ČT, PK CS i PK HANN:

– Poskytujeme slevu 50% z doplatku za březost pro klisny, které mají vlastní výkonnost stupně „T“, nebo dosáhly při výkonnostních zkouškách celkové hodnocení 8,1 a vyšší. Chovatel, který bude uplatňovat tuto slevu, musí písemně doložit dosaženou výkonnost (ČJF),  popř. hodnocení klisny při zkouškách výkonnosti.

– Poskytujeme slevu pro klisny, které zůstaly v roce 2023 jalové ve výši 2.000,– Kč /bez DPH/, která se odečítá z doplatku za březí  klisnu / i když byla klisna vloni zapouštěna v rámci jiné PK/

– U klisen, které v sezóně 2024 zůstanou jalové, je možno uplatnit v roce 2025 slevu ve výši 2.000,– Kč (uvedeno bez DPH), která se odečítá  z doplatku za březí klisnu

– Majitelé tří a více připouštěných březích klisen /týká se všech PK/ si mohou dohodnout množstevní slevu na těchto kontaktech: info@staj-mustang nebo 775 714 454 – Jana Kleszczová                                                                                

                                                                

Vyhrazujeme si právo změnit nebo zkrátit připouštěcí sezónu u jednotlivých hřebců z důvodu zranění nebo případného prodeje.

 

 Dodací, přepravní a smluvní podmínky 2024 :

– sperma je dodáváno v období od 1. března do 16. srpna 2024 v tyto dny: pondělí – středa – pátek (po předchozí dohodě i ve dny úterý – čtvrtek)

– inseminační dávky ve svátky – týká se pouze ID zasílaných poštou:

     Velký pátek – ID neposíláme, možnost pouze osobního odběru

     Velikonoční pondělí 1. 4. – ID neposíláme, možnost pouze osobního odběru

     Středa 1. a 8. 5. – ID neposíláme, možnost pouze osobního odběru

     Pátek 5. 7. – ID neposíláme, možnost pouze osobního odběru

 – zásilku je nutno objednat telefonicky nejlépe den předem nebo týž den od 6.00 do 8.30 hod.

– telefon pro objednávky ID: 722 739 265

 

Při první objednávce nám sdělíte:

– jméno a přesnou adresu /včetně PSČ/ a email majitele klisny a odběratele, pokud je jiný než majitel

– jméno a číslo nebo výžeh klisny, která má být objednanou ID inseminována, dále plemennou knihu, pod kterou má být klisna inseminována /PK ČT, PK CS, nebo PK HANN/

– dodací adresu, pokud je jiná než adresa objednatele a kontaktní telefon osoby, která zásilku převezme

Sperma je zasíláno Českou poštou, službou EMS, přímo na dodací adresu do druhého dne. Dávky objednané v pátek jsou doručovány v sobotu přímo na dodací adresu. Garantované dodání službou EMS je do druhého dne do 14.00 hod. Zásilku můžete sledovat v systému služby Sledování zásilek Track & Trace nebo kontaktujte telefonní linku České pošty: 954 40 66 99. 

Upozorňujeme chovatele, že nelze reklamovat kvalitu dávky, kterou vlastní vinou nepřevezmou v první doručovací den.

Vyhrazujeme si právo na změnu přepravních podmínek. Případné změny budou zveřejněny na našich webových stránkách.

ID jsou zasílány v polystyrenových přepravních boxech s vlastní chladící vložkou, která zajišťuje správnou teplotu po dobu přepravy /24 hodin/. Součástí každé zásilky je „dodací list spermatu“, který chovatel vyplní a pošle i s přepravním boxem dodavateli zpět. Potvrzené dodací listy jsou podkladem pro zápis dat jednotlivých inseminací do připouštěcího rejstříku a současně jsou potvrzením, že ID byla použita pouze na jednu klisnu, a to klisnu uvedenou v dodacím listu. Faktura na objednanou ID, jejíž splatnost je 14 dní, je odběrateli zasílána elektronicky na jeho email. Součástí první zásilky je ještě „Smlouva na připouštění“, jejíž jedno vyplněné a podepsané paré je majitel klisny povinen obratem zaslat zpět dodavateli. Objednávkou první ID souhlasíte s našimi obchodními podmínkami.

Přepravní boxy není nutno vracet ihned po každé obdržené ID, ale po ukončeném jednom cyklu /říji/: na adresu: Stáj MUSTANG s.r.o., č. ev. 152, 739 39 Lučina. Za boxy, které budou vráceny později, než 30 dní po posledním obdržení ID, bude účtována smluvní pokuta ve výši 5 Kč za každý den prodlení. Za ztrátu přepravníku bude účtována smluvní pokuta ve výši 500 Kč. 

Odběratel se ve smlouvě zavazuje, že sperma použije pouze na klisnu, která je zapsána v PK ČT, PK CS, nebo PK HANN. Pokud klisna nebude zapsána ve stejné PK jako hřebec, nově narozené hříbě nedostane „Osvědčení o původu“.

Majitel klisny je povinen oznámit dodavateli do 70 dní od poslední inseminace výsledek vyšetření klisny na formuláři, který obdržel s první ID. Pokud chovatel nedoručí „Oznámení o výsledku inseminace klisny“ dodavateli do 10. 10. 2024 nebo nebude mít všechny náležitosti /razítko, podpis veterináře, datum potvrzení březosti!!!/, uhradí dodavateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč.
Po doručení pozitivního výsledku inseminace /do 70 dne od poslední ID/ již dodavatel spermatu neodpovídá za „přerušení březosti“ /zmetání, vstřebání, úhyn klisny/ a chovatel je povinen zaplatit doplatek za březost. Připouštěcí lístek bude zaslán chovateli doporučeně po vyrovnání veškerých závazků /finančních i smluvních/. 

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na: info@staj-mustang.cz nebo na tel: 775 714 454 – Jana Kleszczová.

Nabídka mraženého spermatu:

HŘEBEC OPRÁVNĚNÍ PRO PK ČT OPRÁVNĚNÍ PRO PK CS OPRÁVNĚNÍ PRO PK HANN FORMA PŘIPOUŠTĚNÍ Cena za 1 inseminační dávku (včetně DPH)
ACCELERATOR
ANO
--
ANO
MRAŽENÉ SPERMA
14.520,-
AL CAMPO
ANO
--
ANO
MRAŽENÉ SPERMA
12.100,-
ANCHORAGE
ANO
ANO
ANO
MRAŽENÉ SPERMA
7.260,-
CALANTHANO
ANO
--
ANO
MRAŽENÉ SPERMA
7.260,-
CAMPBEL CZECH
ANO
--
ANO
MRAŽENÉ SPERMA
* PO DOHODĚ
CARLOS
ANO
--
ANO
MRAŽENÉ SPERMA
7.260,-
CARTOUCHE
ANO
--
ANO
MRAŽENÉ SPERMA
7.260,-
COMMODOR
ANO
ANO
ANO
MRAŽENÉ SPERMA
7.260,-
DROSSELKLANG II
ANO
ANO
ANO
MRAŽENÉ SPERMA
* PO DOHODĚ
EIBISCH II
ANO
ANO
ANO
MRAŽENÉ SPERMA
12.100,-
EVERDEN
ANO
--
ANO
MRAŽENÉ SPERMA
12.100,-
FARADAY
ANO
--
ANO
MRAŽENÉ SPERMA
12.100,-
LAMBERK
ANO
--
ANO
MRAŽENÉ SPERMA
12.100,-
LE PATRON
ANO
ANO
ANO
MRAŽENÉ SPERMA
7.260,-
LIGORETTO
ANO
--
ANO
MRAŽENÉ SPERMA
7.260,-
PINOT GRIGIO
ANO
--
ANO
MRAŽENÉ SPERMA
12.100,-
QUADAM
ANO
--
ANO
MRAŽENÉ SPERMA
* PO DOHODĚ
QUAID
ANO
ANO
ANO
MRAŽENÉ SPERMA
* PO DOHODĚ
SATISFACTION II
ANO
--
ANO
MRAŽENÉ SPERMA
18.150,-
SIMPLEX
ANO
--
ANO
MRAŽENÉ SPERMA
7.260,-
STERLING TOP
ANO
ANO
ANO
MRAŽENÉ SPERMA
9.680,-
WILSON
ANO
ANO
--
MRAŽENÉ SPERMA
7.260,-