kůň, hannoverské, mustang, stáj, hřebci, Stáj MUSTANG s.r.o.

Podmínky plemenitby 2017


Podmínky plemenitby 2017

 

Podmínky plemenitby a ceník pro rok 2017

 

Připouštěcí sezóna začíná 1. března 2017 a končí 30. 8. 2017.                                

 

Ceník pro klisny zapouštěné v rámci PK CS a PK HANN:

 

Hřebec

Oprávnění pro

PK CS

Oprávnění pro

PK HANN

Forma připouštění

Základní popl. včetně první ID

( bez DPH  21%)

Doplatek za březí klisnu

( bez DPH 21%)

QUAID FRH

ANO

ANO

 čerstvé sperma

2.000,-

10.000,-

AL CAMBERO

ANO

ANO

 čerstvé sperma

2.000,-

7.000,-

ANCHORAGE

ANO

ANO

 čerstvé sperma

2.000,-

2.000,-

CAREBIS

ANO

ANO

 čerstvé sperma

2.000,-

6.000,-

CALOX

ANO

 

 čerstvé sperma

2.000,-

4.000,-

COMI GO

ANO

 

čerstvé sperma

2.000,-

4.000,-

CHARM ART

ANO

 

 čerstvé sperma

2.000,-

4.000,-

EIBISCH II

ANO

ANO

 čerstvé sperma

2.000,-

5.000,-

LE PATRON

ANO

ANO

 čerstvé sperma

2.000,-

2.000,-

QUINCY

ANO

ANO

 čerstvé sperma

2.000,-

5.000,-

SATISFACTION III

ANO

ANO

 čerstvé sperma

2.000,-

5.000,-

STATIS CONTI

ANO

 

 čerstvé sperma

2.000,-

4.000,-

STERLING TOP

ANO

ANO

čerstvé sperma

2.000,-

6.000,-

STOCANTES

ANO

 

čerstvé sperma

2.000,-

4.000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceny doplatků za březost /v tabulce/ se týkají pouze klisen, které splňují následující podmínky:

 

- klisna inseminovaná v rámci PK CS, musí být zapsaná v PK CS - klisna, která je zapsána již v PK ČT, Vám bude  zapsána  do PK CS pouze písemnou přihláškou - není nutné ji nechat zapsat inspektorem, na požádání Vám přepis Vaší klisny zajistíme!!!
- nesmí být v tomto roce zapouštěná přirozenou plemenitbou před nebo v průběhu inseminace

 

- klisna inseminovaná v rámci PK HANN musí být zapsaná v PK HANN a nesmí být v tomto roce zapouštěná přirozenou plemenitbou

 

Manipulační poplatek za zaslání druhé a každé další ID je 605 Kč včetně DPH.

 

SLEVY pro klisny zapouštěné v rámci PK CS i PK HANN:

 

-          Poskytujeme slevu 50% z doplatku za březost pro klisny, které mají vlastní výkonnost stupně „T“, nebo dosáhly při výkonnostních zkouškách celkové hodnocení 8,1 a vyšší. Chovatel, který bude uplatňovat tuto slevu, musí písemně doložit dosaženou výkonnost (ČJF),  popř. hodnocení klisny při zkouškách výkonnosti.

 

-          Poskytujeme slevu pro klisny, které zůstaly v roce 2016 jalové ve výši 1.500 Kč /bez DPH/, která se odečítá z doplatku za březí  klisnu / i když byla klisna v loni zapouštěna v rámci jiné PK /

 

-          U klisen, které v sezóně 2017 zůstanou jalové je možno uplatnit v roce 2018 slevu ve výši 1500 Kč (uvedeno bez DPH), která se odečítá  z doplatku za březí klisnu

 

-          Majitelé tří a více připouštěných klisen /týká se obou PK/ si mohou dohodnout množstevní slevu na tel.: 602530088                                                                                          

 

  UPOZORNĚNÍ:

 

 Hřebec 1738 CARISON bude v  tomto roce připouštět formou inseminace čerstvým spermatem pouze omezený počet klisen - po předchozí domluvě. Klisny musí být ustájeny v naší stáji.

 

 

Sperma je zasíláno:

 


- v období od 1. března do 30. srpna 2017 v tyto dny: pondělí – středa – pátek

 

- inseminační dávky budou zasílány i v pátek 14. dubna 2017, v pondělí 17. dubna 2017, v pondělí 1. a 8. května 2017 a ve středu 5. července 2017 v případě, že nebude v tyto dny přerušeno obvyklé vlakové spojení

 

- zásilku je nutno objednat telefonicky nejlépe den předem nebo týž den od 6.00 do 7.30 hod., a to pouze na tel. čísle: 722 739 265 /mobil – Ing. Alena Pydychová/

 

Při první objednávce nám sdělíte:
- jméno a přesnou adresu /včetně PSČ/ majitele klisny a odběratele, pokud je jiný než majitel
- jméno a číslo nebo výžeh klisny, která má být objednanou ID inseminována, dále plemennou knihu, pod kterou má být klisna inseminována /PK CS, nebo PK HANN/
- stanici ČD, která přijímá zásilky KURÝR a jméno osoby, která zásilku převezme

 

Při objednávce dalších ID stačí nahlásit jméno klisny a jméno osoby, která zásilku převezme.

 

Sperma je zasíláno vlakem, expresní službou ČD KURÝR.
Upozorňujeme chovatele, že nezodpovídáme za zpoždění či nedodání ID v předpokládaném termínu dodání zaviněném ČD.
Chovatelům, kteří u nás ještě nepřipouštěli a nemají zkušenosti se zásilkami, doporučujeme zavolat několik dní předem a dohodnout způsob zasílání dávek a stanici určení.

 

ID jsou zasílány v polystyrenových přepravních boxech. Součástí každé zásilky spermatu je „dodací list spermatu“, který chovatel vyplní a pošle i s přepravním boxem dodavateli zpět. Potvrzené dodací listy jsou podkladem pro zápis dat jednotlivých inseminací do připouštěcího rejstříku a současně jsou potvrzením, že ID byla použita pouze na jednu klisnu, a to klisnu uvedenou v dodacím listu. Faktura na objednanou ID, jejíž splatnost je 14 dní, je odběrateli zasílána na jeho email. S první zásilkou se vystavuje faktura na základní poplatek a smlouva na připouštění, která se přikládá k zásilce a jejíž jedno vyplněné paré je majitel klisny povinen obratem zaslat zpět dodavateli. Objednávkou první ID souhlasíte s našimi obchodními podmínkami.

 

Přepravní boxy není nutno vracet ihned po každé obdržené ID, ale po ukončeném jednom cyklu /říji/:
- poštou na adresu: Stáj MUSTANG s.r.o., č. ev. 152, 739 39 Lučina, nebo službou ČD KURÝR jako obyčejnou zásilku do stanice určení Havířov

 

Za boxy, které budou vráceny později, než 30 dní po posledním obdržení ID, bude účtována smluvní pokuta ve výši 5 Kč za každý den. Za ztrátu přepravníku bude účtována smluvní pokuta ve výši 500 Kč. Reklamaci ID je nutno provést telefonicky po jejím obdržení, tedy ihned po převzetí od ČD.

 

Odběratel se ve smlouvě zavazuje, že sperma použije pouze na klisnu, která je zapsána v PKCS, nebo PK HANN. Pokud klisna nebude zapsána ve stejné PK jako hřebec, nově narozené hříbě nedostane „Osvědčení o původu“.

 

Majitel klisny je povinen oznámit dodavateli do 70 dní od poslední inseminace výsledek vyšetření klisny na formuláři, který obdržel s první ID. Pokud chovatel nedoručí „Oznámení o výsledku inseminace klisny“ dodavateli do 10. 10. 2017 nebo nebude mít všechny náležitosti /razítko, podpis veterináře, datum potvrzení březosti!!!/, uhradí dodavateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč.
Po doručení pozitivního výsledku inseminace /do 70 dne od poslední ID/ již dodavatel spermatu neodpovídá za „přerušení březosti“ /zmetání, vstřebání, úhyn klisny/ a chovatel je povinen zaplatit doplatek za březost. Připouštěcí lístek bude zaslán chovateli doporučeně po vyrovnání veškerých závazků /finančních i smluvních/.

 

Všichni naši plemeníci mají DNA typ registrován v LAMGen, Mendelu v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, kde si můžete zasílat žádosti o ověření původu vašich narozených hříbat.

 

Nabízíme možnost ustájení a inseminaci klisny ve středisku Lučina. Cena ustájení je za klisnu 120 Kč/den, klisna s hříbětem 140 Kč/den /ceny jsou uvedeny bez DPH/. Náklady na inseminaci hradí chovatel přímo veterináři. Inseminaci klisen u nás zajišťuje MVDr. Ivo Grygar, CSc.

 

Více informací najdete na www.staj-mustang.cz . V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na: info@staj-mustang.cz nebo na tel: 775 714 454 – Jana Kleszczová

 

Přejeme Vám mnoho chovatelských úspěchů!!!                                                     

 

 Team Stáje MUSTANG s.r.o.

Copyright © všechna práva vyhrazena Stáj Mustang 2014.

Tvorba webu: Neklikejte.cz Tvorba www stránek, Eshopy, Informační systémy na míru, PC servis, Webhosting