kůň, hannoverské, mustang, stáj, hřebci, Stáj MUSTANG s.r.o.

Ceník a podmínky plemenitby 2019


Ceník a podmínky plemenitby 2019

 Ceník a podmínky plemenitby pro rok 2019 pro Vás připravujeme....

 

 

Ceník + dodací, přepravní a smluvní podmínky 2018

 

Ceník pro klisny zapouštěné v rámci PK CS a PK HANN

 

Hřebec

Oprávnění pro

PK CS

Oprávnění pro

PK HANN

Forma připouštění

Základní popl. včetně první ID

(včetně DPH)

Doplatek za březí

klisnu

(včetně DPH)

Quaid FRH

ANO

ANO

čerstvé sperma

2.420,--

12.100,--

Al Cambero

ANO

ANO

čerstvé sperma

2.420,--

9.680,--

Anchorage

ANO

ANO

čerstvé sperma

2.420,--

4.840,--

Carebis

ANO

ANO

čerstvé sperma

2.420,--

8.470,--

Calox

ANO

ANO

čerstvé sperma

2.420,--

7.260,--

Drover

ANO

 

čerstvé sperma

2.420,--

6.050,--

Charm Art

ANO

 

čerstvé sperma

2.420,--

6.050,--

Eibisch II

ANO

ANO

čerstvé sperma

2.420,--

6.050,--

Le Patron

ANO

ANO

čerstvé sperma

2.420,--

4.840,--

Quincy

ANO

ANO

čerstvé sperma

2.420,--

7.260,--

Statis Conti

ANO

 

čerstvé sperma

2.420,--

6.050,--

Sterling Top

ANO

ANO

čerstvé sperma

2.420,--

7.260,--

Stocantes

ANO

ANO

čerstvé sperma

2.420,--

6.050,--

 

Ceny doplatků za březost /v tabulce/ se týkají pouze klisen, které splňují níže uvedené podmínky:

- klisna inseminovaná v rámci PK CS musí být zapsaná v PK CS: klisna, která je zapsána v PK ČT, Vám bude zapsána do PK CS pouze písemnou přihláškou  /není nutné ji nechat zapsat inspektorem, na požádání Vám přepis Vaší klisny zajistíme!!!/
- nesmí být v tomto roce zapouštěná přirozenou plemenitbou před nebo v průběhu inseminace

- klisna inseminovaná v rámci PK HANN,  musí být zapsaná v PK HANN a nesmí být v tomto roce zapouštěná přirozenou plemenitbou

 

Manipulační poplatek za zaslání druhé a každé další  ID je 600,-- včetně DPH.

 

SLEVY pro klisny zapouštěné v rámci PK CS i PK HANN:

- Poskytujeme slevu 50% z doplatku za březost pro klisny, které mají vlastní výkonnost stupně „T“, nebo dosáhly při výkonnostních zkouškách celkové hodnocení 8,1 a vyšší. Chovatel, který bude uplatňovat tuto slevu, musí písemně doložit dosaženou výkonnost (ČJF),  popř. hodnocení klisny při zkouškách výkonnosti.

- Poskytujeme slevu pro klisny, které zůstaly v roce 2017 jalové ve výši 1.500,-- Kč /bez DPH/, která se odečítá z doplatku za březí  klisnu / i když byla klisna v loni zapouštěna v rámci jiné PK /

- U klisen, které v sezóně 2018 zůstanou jalové, je možno uplatnit v roce 2019 slevu ve výši 1500,-- Kč (uvedeno bez DPH), která se odečítá  z doplatku za březí klisnu

- Majitelé tří a více připouštěných klisen /týká se obou PK/ si mohou dohodnout množstevní slevu na těchto kontaktech: info@staj-mustang nebo 775 714 454 - Jana Kleszczová                                                                                

                                                                                     

Vyhrazujeme si právo změnit nebo zkrátit připouštěcí sezónu u jednotlivých hřebců z důvodu zranění nebo případného prodeje.

 

 Dodací, přepravní a smluvní podmínky 2018:

- sperma je dodáváno v období od 19. února do 10. srpna 2018 v tyto dny: pondělí - středa - pátek

- inseminační dávky ve svátky:

     Velký pátek - objednávka ve čtvrtek 29. 3., dodávka v pátek 30. 3.

     Velikonoční pondělí - NE

     úterý 1. 5. a 8. 5. - objednávka v běžné pondělí, dodávka ve svátek

     5. 7. - objednávka ve středu 4. 7., dodávka ve svátek

     6. 7. - NE

- zásilku je nutno objednat telefonicky nejlépe den předem nebo týž den od 6.00 do 8.30 hod.

- telefon pro objednávky ID: 722 739 265

 

Při první objednávce nám sdělíte:

- jméno a přesnou adresu /včetně PSČ/ a email majitele klisny a odběratele, pokud je jiný než majitel

- jméno a číslo nebo výžeh klisny, která má být objednanou ID inseminována, dále plemennou knihu, pod kterou má být klisna inseminována /PK CS, nebo PK HANN/

- dodací adresu, pokud je jiná než adresa objednatele a kontaktní telefon osoby, která zásilku převezme

 

POZOR ZMĚNA PŘEPRAVNÍCH PODMÍNEK!!!

Sperma bude od letošního roku zasíláno společností PPL, přímo na dodací adresu do druhého dne. Pokud bude zásilka adresována na fyzickou osobu, bude její dodání /i přebližný čas/ společnost PPL avizovat SMSkou na uvedený kontaktní telefon. Pokud během dne přece jen zásilku nepřevezmete, lze ji vyzvednout do 18.00 hod. na nejbližším depu PPL. Informace Vám poskytne řidič, který Vám měl zásilku doručit. Na tento krajní způsob však, prosím, nespoléhejte.

Upozorňujeme chovatele, že nelze reklamovat kvalitu dávky, kterou vlastní vinou nepřeveznou v první doručovací den.

Dávky objednané v pátek a dávky dodávané ve státní svátek, budou doručovány Českou poštou, službou EMS. Garantované dodání je do druhého dne do 14.00 hod. Zásilku můžete sledovat v systému služby Sledování zásilek Track & Trace nebo kontaktujte telefonní linku České pošty: 954 40 66 99.

Vyhrazujeme si právo na změnu přepravních podmínek. Případné změny budou zveřejněny na našich webových stránkách.

ID jsou zasílány v polystyrenových přepravních boxech s vlastní chladící vložkou, která zajišťuje správnou teplotu po dobu přepravy /24 hodin/. Součástí každé zásilky je „dodací list spermatu“, který chovatel vyplní a pošle i s přepravním boxem dodavateli zpět. Potvrzené dodací listy jsou podkladem pro zápis dat jednotlivých inseminací do připouštěcího rejstříku a současně jsou potvrzením, že ID byla použita pouze na jednu klisnu, a to klisnu uvedenou v dodacím listu. Faktura na objednanou ID, jejíž splatnost je 14 dní, je odběrateli zasílána elektronicky na jeho email. Součástí první zásilky je ještě "Smlouva na připouštění", jejíž jedno vyplněné a podepsané paré je majitel klisny povinen obratem zaslat zpět dodavateli. Objednávkou první ID souhlasíte s našimi obchodními podmínkami.

Přepravní boxy není nutno vracet ihned po každé obdržené ID, ale po ukončeném jednom cyklu /říji/: na adresu: Stáj MUSTANG s.r.o., č. ev. 152, 739 39 Lučina. Za boxy, které budou vráceny později, než 30 dní po posledním obdržení ID, bude účtována smluvní pokuta ve výši 5 Kč za každý den prodlení. Za ztrátu přepravníku bude účtována smluvní pokuta ve výši 500 Kč. 

Odběratel se ve smlouvě zavazuje, že sperma použije pouze na klisnu, která je zapsána v PKCS, nebo PK HANN. Pokud klisna nebude zapsána ve stejné PK jako hřebec, nově narozené hříbě nedostane „Osvědčení o původu“.

Majitel klisny je povinen oznámit dodavateli do 70 dní od poslední inseminace výsledek vyšetření klisny na formuláři, který obdržel s první ID. Pokud chovatel nedoručí „Oznámení o výsledku inseminace klisny dodavateli do 12. 10. 2018 nebo nebude mít všechny náležitosti /razítko, podpis veterináře, datum potvrzení březosti!!!/, uhradí dodavateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč.
Po doručení pozitivního výsledku inseminace /do 70 dne od poslední ID/ již dodavatel spermatu neodpovídá za „přerušení březosti“ /zmetání, vstřebání, úhyn klisny/ a chovatel je povinen zaplatit doplatek za březost. Připouštěcí lístek bude zaslán chovateli doporučeně po vyrovnání veškerých závazků /finančních i smluvních/. Všichni naši plemeníci mají DNA typ registrován v LAMGen, laboratořMendelu v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, kde si můžete zasílat žádosti o ověření původu Vašich narozených hříbat.

Nabízíme možnost ustájení a inseminaci klisny ve středisku Lučina. Cena ustájení je za klisnu 120 Kč/den, klisna s hříbětem 140 Kč/den /ceny jsou uvedeny bez DPH/. Náklady na inseminaci hradí chovatel přímo veterináři. Inseminaci klisen u nás zajišťuje MVDr. Ivo Grygar, CSc.

Více informací najdete na www.staj-mustang.cz . V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na: info@staj-mustang.cz nebo na tel: 775 714 454 – Jana Kleszczová.

 

Přejeme Vám mnoho chovatelských úspěchů!!!                                                     

 

 Team Stáje MUSTANG s.r.o.

Copyright © všechna práva vyhrazena Stáj Mustang 2014.

Tvorba webu: Neklikejte.cz Tvorba www stránek, Eshopy, Informační systémy na míru, PC servis, Webhosting